การจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
นโยบายการจัดการศึกษา
เป้าหมายระดับอนุบาล
หลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
อัตลักษณ์ของเด็กอนุบาลยอแซฟ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมว่ายน้ำ
กิจกรรมภาษาอังกฤษ
กิจกรรมคอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนรู้อาเซียน
กิจกรรมดนตรี
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา
การสมัคร -ระเบียบการ
ระเบียบการรับสมัคร
เอกสารการรับสมัคร
กิจกรรมเสริมพัฒนาการ
เครือข่ายผู้ปกครองอนุบาล
ปฏิทินแผนกอนุบาล
คณะครูอนุบาล
การดำเนินงานเครือข่ายผู้ปกครอง
ผู้ปกครองเครือข่ายเป็นส่วนหนึ่งของผู้ปกครองแผนกอนุบาล ที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินกิจกรรม ของโรงเรียน โดยมีส่วนร่วมและสนับสนุนทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน โดยเข้าร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ได้แก่ กิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่น การเรียนการสอนแบบโครงการ กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมวันเด็ก และกิจกรรม วันบัณฑิตน้อย เป็นต้น
 
การดำเนินงานเครือข่ายผู้ปกครองปี 2555
 
2 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม โทรศัพท์ 73110 (02) 429-7171-77 Fax 02-4297180
Copyright © 2003 Joseph Upatham School. All rights reserved.
Contact to Webmaster