การจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
นโยบายการจัดการศึกษา
เป้าหมายระดับอนุบาล
หลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
อัตลักษณ์ของเด็กอนุบาลยอแซฟ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมว่ายน้ำ
กิจกรรมภาษาอังกฤษ
กิจกรรมคอมพิวเตอร์
กิจกรรมการเรียนรู้อาเซียน
กิจกรรมดนตรี
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา
การสมัคร -ระเบียบการ
ระเบียบการรับสมัคร
เอกสารการรับสมัคร
กิจกรรมเสริมพัฒนาการ
เครือข่ายผู้ปกครองอนุบาล
ปฏิทินแผนกอนุบาล
คณะครูอนุบาล
ปฏิทินแผนกอนุบาล
เดือนพฤษภาคม
14 พ.ค.
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/ เริ่มดูแลการบ้านตอนเย็น
18 พ.ค.
เริ่มเรียนเสริมศักยภาพวันเสาร
เดือนมิถุนายน
20 มิ.ย.
พิธีไหว้ครู
28 มิ.ย.
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองอนุบาล
เดือนกรกฎาคม
12 ก.ค.
กิจกรรมภูมิปัญญาสัญจร อนุบาล 1
26 ก.ค.
กิจกรรมภูมิปัญญาสัญจร อนุบาล 2
18 ก.ค.
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ( แห่เทียนพรรษา )
เดือนสิงหาคม
2 ส.ค.
กิจกรรมภูมิปัญญาสัญจร อนุบาล 3
8 ส.ค.
กิจกรรมวันแม่
13ส.ค.
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ
30 ส.ค.
สรุปการเรียนรู้แบบโครงการ
เดือนกันยายน
13 ก.ย.
กีฬาสี
24-28 ก.ย.
ประเมินพัฒนาการด้านทักษะพื้นฐาน
28 ก.ย.
ปิดภาคเรียนที่ 2
เดือนตุลาคม
24 ต.ค.
เปิดภาคเรียนที่ 2
เดือนพฤศจิกายน
1พ.ย. -13 ธ.ค.
รับสมัครนักเรียนใหม่ อ.1 และ ป.1
5-7 พ.ย.
Open house อ.3
9 พ.ย.
ประชุมผู้ปกครอง อ.3เลือกหลักสูตรเรียนต่อ ป.1
11-15 พ.ย.
อนุบาล 3 ลงทะเบียนเลือกโปรแกรมการเรียน ป.1
15 พ.ย.
กิจกรรมวันลอยกระทง
24 พ.ย.
อ.3 สอบเข้า ป.1 แผนก EP
26 พ.ย.
กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ( ทัศนศึกษา) อ.1
27 พ.ย.
กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ( ทัศนศึกษา) อ.2
28 พ.ย.
กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ( ทัศนศึกษา) อ.3
30 พ.ย.
ประกาศผลสอบ เข้าป.1และแทรกชั้น E.P
เดือนธันวาคม
4 ธ.ค.
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ,ฉลองนักบุญยอแซฟ
5 ธ.ค.
หยุดวันพ่อแห่งชาติ
10 ธ.ค.
หยุดวันรัฐธรรมนูญ
14 ธ.ค
คัดเลือกนักเรียนใหม่ ป.1 และ อ.1 (สามัญและ Intensive)
18 ธ.ค.
ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นป.1และ อ.1(สามัญและ Intensive)
18 -24 ธ.ค.
.6 -10 ม.ค

มอบตัวนักเรียนใหม่ ป.1,อ.1 (สามัญและ Intensive)
25 ธ.ค.-1 ม.ค
หยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่
เดือนมกราคม
13 - 24 ม.ค.
นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ,อ.3, ลงทะเบียนเรียนต่อ (เด็กเก่า)
10 ม.ค.
กิจกรรมวันเด็ก
เดือนกุมภาพันธ์
8 ก.พ.
วันงานสมาคมผู้ปกครองและครู (ยอแซฟสัมพันธ์'57)
14 ก.พ.
วจนพิธีกรรมปิดปีการศึกษา แผนกหญิง อนุบาล
25-27 ก.พ.
ประเมินทักษะพื้นฐานปลายภาคเรียนที่ 2 อ.1 - 3
เดือนมีนาคม
1 มี.ค.
งานบัณฑิตน้อย อนุบาล 3
14 มี.ค.
ประกาศผลสอบอนุบาล / รับสมุดพก
22 มี.ค
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่อนุบาล
24มี.ค.-25 เม.ย.
เริ่มเรียนเสริมภาคฤดูร้อน
เดือนเมษายน
12 เม.ย.
กิจกรรมวันสงกรานต์
12-20 เม.ย.
หยุดเทศกาลสงกรานต์
   
   
2 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม โทรศัพท์ 73110 (02) 429-7171-77 Fax 02-4297180
Copyright © 2003 Joseph Upatham School. All rights reserved.
Contact to Webmaster