TabTopbar

ข่าวกิจกรรม (210)

Children categories

"กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1"

"กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1" (0)

        วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน เป็นผู้ให้ จึงได้ร่วมมือกับ ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จัดให้มีการรับบริจาคโลหิต สมกับคำขวัญของ วันผู้บริจาคโลหิตโลก ปี พ.ศ. 2560 คือ What can you do ? Give blood. Give now. Give often: ให้โลหิต ให้ประจำทุก 3 เดือน ... คุณทำได้ ! โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวงอิทธิพล ศรีรัตนะ ผู้อำนวยการโรงรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต ภายในกิจกรรมเต็มไปด้วยรอยยิ้มของการเป็นผู้ให้ สุขใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารฟรังซิส แผนกสามัญชาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

IMG 7834

IMG 7873

IMG 7877

IMG 7925

 

View items...