TabTopbar

25/8/63 การรณรงค์ป้อมปราบสารเสพติด 2563

09 ก.ย. 2563
22 times

ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดกิจกรรม “รณรงค์ป้อมปราบสารเสพติด” โดยตรวจคัดกรองหาสารเสพติดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6

2563 8 25 1

2563 8 25 2

2563 8 25 3

2563 8 25 4

2563 8 25 5

2563 8 25 6

2563 8 25 7

2563 8 25 8

2563 8 25 9

2563 8 25 10

2563 8 25 11

2563 8 25 12

2563 8 25 13

2563 8 25 14

2563 8 25 15

Rate this item
(0 votes)