TabTopbar

6-7/9/63 วิเคราะห์และสังเคราะห์รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน SAR

09 ก.ย. 2563
23 times

วันที่ 6 – 7 กันยายน 2563 ดร.สายสุนีย์ กอสนาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ นำหัวหน้างานในฝ่ายมาตรฐานฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาเอกชน

2563 9 67 1

2563 9 67 2

2563 9 67 3

2563 9 67 4

2563 9 67 5

2563 9 67 6

2563 9 67 7

2563 9 67 8

2563 9 67 9

2563 9 67 10

2563 9 67 11

2563 9 67 12

2563 9 67 13

2563 9 67 14

 

Rate this item
(0 votes)