TabTopbar

10/9/63 ขอแสดงความยินดี กับ “นักกีฬาบาสเกตบอล”

11 ก.ย. 2563
51 times

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 ขอแสดงความยินดี กับ “นักกีฬาบาสเกตบอล” กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ส่งนักกีฬาบาสเกตบอล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 10 - 18 กันยายน 2563 จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ผลการแข่งขัน ทีมโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ชนะ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันดังนี้
*** 1. นายสิทธิพันธุ์ สัตยภิวัฒน์ ทอย ม.4/3
*** 2. นายคชวัตร ธนัญชยากร เค อาร์ ม.4/4
*** 3. นายธีรพนธ์ ธาราเจริญชัย จั๊ย ม.4/4
*** 4. นายธงไชย พานิชวงษ์ มิ๊ก ม.4/5
*** 5. นายณัฐพันธุ์ พันธุ์สมบัติ ปอนด์ ม.5/1
*** 6. นายรัฐภูมิ อรรควรพันธ์ ดาร์กรอน ม.5/1
*** 7. นายธีรกาญจน์ อาศัย แด๊ก ม.5/1
*** 8. นายกิตติคมเดช สุนทรศักดิ์สิทธิ์ ตั๋งค์ ม.5/3
*** 9. นายณัฐชานนท์ เคลือวัลย์ กรีน ม.5/5
***10. นายภูธนิก เลิศสิริธนดล นิว ม.5/5
***11. นายติณณภพ อุ่นโรจน์ เอิร์ท ม.5/7
***12. นายอิสราเอล อภิชัยเอนก เซนส์ ม.5/7
**********โดยมี มาสเตอร์อำนาจ ปิ่นสินชัย เป็นคุณครูที่ปรึกษา
ณ สนามบาสเกตบอล อาคารพลศึกษา 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

2563 9 10 1

Rate this item
(0 votes)