TabTopbar

6/11/63 คัดเลือกข้อสอบของภาคเรียนที่ 2/2563

06 พ.ย. 2563
33 times

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 น. ตัวแทนคณะครู 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าร่วมคัดเลือกข้อสอบของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกหญิง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์สามพราน

6 11 63 1

6 11 63 2

6 11 63 3

6 11 63 4

6 11 63 5

6 11 63 6

6 11 63 7

6 11 63 8

6 11 63 9

6 11 63 10

 

Rate this item
(0 votes)