TabTopbar

13/11/63 ประชุมคุณครู เรื่อง กีฬาสี/2563

16 พ.ย. 2563
39 times

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. คณะครูประชุมเรื่อง กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 

ณ อาคารฟรังซิสเซเวียร์ ดังนี้

--- ▶สีฟ้า ที่ห้อง ม.2/3
--- ▶สีม่วง ที่ห้อง ม.2/4
--- ▶สีชมพู ที่ห้อง ม.2/5
--- ▶สีส้ม ที่ห้อง ม.2/6

13 11 63 1

13 11 63 2

13 11 63 3

13 11 63 4

13 11 63 5

Rate this item
(0 votes)