TabTopbar

13/11/63 ประชุมคุณครูและเจ้าหน้าที่ 2 แผนก

16 พ.ย. 2563
105 times

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. ฝ่ายบริหาร จัดการประชุมคณะครู เจ้าหน้าที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยมี คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธาน เพื่อรับทราบข้อมูลจากแผนกต่างๆ การเตรียมรับการประเมินภายนอก การเตรียมโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School) ชี้แจงแนวนโยบายหลักสูตรการเรียนการสอน เตรียมงานเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เตรียมงานกีฬาสี งานยอแซฟสัมพันธ์ ชี้แจงกองทุนต่างๆ การเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 และมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID- 19 การอบรมการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) แสดงความยินดีคุณครูที่จบการศึกษาระดับ ปริญญาเอก ปริญญาโท และร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว “อิ่มสำราญรัชต์”  ณ ห้องประชุมบ้านสวนยอแซฟ

13 11 63 1

13 11 63 2

13 11 63 3

13 11 63 4

13 11 63 5

13 11 63 6

13 11 63 7

13 11 63 8

13 11 63 9

 

 

 

 

Rate this item
(0 votes)