TabTopbar

15/11/63 ขอแสดงความยินดีและส่งกำลังใจเชียร์

16 พ.ย. 2563
103 times

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีและส่งกำลังใจเชียร์ ให้กับ เด็กชายปัญญากร อร่ามรัศมี (น้องมาญิว) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Singha Kart Cup 2020 ได้ดำเนินการ Audition เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผลทำเวลาดีเป็นอันดับ 1 ของรายการ Audition และจะเข้าร่วมการแข่งขันฯ ในวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ สนาม พีระ เซอร์กิต พัทยา

15 11 63 1

15 11 63 2

15 11 63 3

15 11 63 4

15 11 63 5

15 11 63 6

15 11 63 7

15 11 63 8

15 11 63 9

15 11 63 10

Rate this item
(0 votes)