TabTopbar

20/11/63 ขอแสดงความยินดีและส่งกำลังใจเชียร์

19 พ.ย. 2563
49 times

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีและส่งกำลังใจเชียร์ ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วม โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี 美南赛能能技言语语汉 NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKILLS CONTEST ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 หัวข้อ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทางร่วมสืบสานวัฒนธรรม ไทย-จีน” ผลการแข่งขัน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ได้รับคัดเลือกเป็นลำดับที่ 7 (เล่านิทานภาษาจีน) จากผู้เข้าแข่งขัน 63 โรงเรียน และมีสิทธิ์ไปแข่งขันต่อต้นปีหน้า ณ อาคารบริษัท นานมี จำกัด

20 11 63 1

20 11 63 2

20 11 63 3

20 11 63 4

20 11 63 5

20 11 63 6

20 11 63 7

20 11 63 8

Rate this item
(0 votes)