TabTopbar

19-23/11/63 ประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจําปี 2563

23 พ.ย. 2563
74 times

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ร่วมให้โอวาท ข้อคิด ข้อแนะนำแก่นักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนฯ ดีเด่น ครูดีเด่น และนักเรียนทุนฯ ที่จบการศึกษา รวม 334 คน ในการประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจําปี 2563 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

21 11 63 1

21 11 63 2

21 11 63 3

21 11 63 4

21 11 63 5

21 11 63 6

21 11 63 7

21 11 63 8

21 11 63 9

21 11 63 10

Rate this item
(0 votes)