TabTopbar

22/11/63 นักเรียนทุน (ม.ท.ศ) นางสาวพิมพ์มาดา พรของอินทร์

23 พ.ย. 2563
88 times

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 19.17 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา   พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ) และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นำนักเรียนทุนการศึกษา พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ) รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกหญิง มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นตัวแทนของจังหวัดนครปฐม เข้ารับทุน คือ นางสาวพิมพ์มาดา  พรของอินทร์ และมีคุณครูชุติกาญจน์ ชาวเชียงขวาง เป็นครูผู้ดูแลนักเรียนทุนดังกล่าว 

22 11 63

Rate this item
(0 votes)