TabTopbar

15/12/63 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

15 ธ.ค. 2563
187 times

วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 น. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ร่วมกับ โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้เรียนและศิษย์เก่าด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ ห้องประชุม 2 อาคารสันตะมารี

โดยมีผู้ร่วมลงนามประกอบกอบด้วย
***1. บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
***2. บาทหลวงวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
***3. นางสาวปิลันญา วงศ์บุญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
***4.นายไห่ หยาง ผู้อำนวยการโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง
***5. นางสาวเติ้ง เยี่ยน รองผู้อำนวยการโรงเรียนภาษาวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่หยาง
***6. นายอดิเรก นวลศรี ที่ปรึกษาโรงเรียนภาษาวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง
และคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมลงนามในพิธีบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ

15 12 63 1

15 12 63 2

15 12 63 3

15 12 63 4

15 12 63 5

15 12 63 6

15 12 63 7

15 12 63 8

15 12 63 9

15 12 63 10

Rate this item
(0 votes)