TabTopbar

การเรียนรู้ยุคโควิด-19 'Learn from Home' กับโลก 'Cyber Space'

15 ม.ค. 2564
108 times
การเรียนรู้ยุคโควิด-19 'Learn from Home' กับโลก 'Cyber Space'
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ถือเป็นตัวเร่งทำให้การเปลี่ยนแปลงในสังคมมนุษย์ ทั้งการก้าวสู่ New Normal หรือชีวิตวิถีใหม่ การเรียนการสอนจากออฟไลน์ สู่ออนไลน์ และการเปลี่ยนบ้านให้เป็นโรงเรียนในช่วงที่ต้อง Social Distancing ทางโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์จึงจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้นักเรียนได้ "Learn from Home" เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โควิด-19
15 01 64 1 
 
15 01 64 2 
 
15 01 64 3 
 
15 01 64 4 
 
15 01 64 5 
 
15 01 64 6 
 
15 01 64 7 
 
15 01 64 8 
 
 15 01 64 9
 
15 01 64 10 
 
15 01 64 11 
 
15 01 64 12 
 
15 01 64 13 
 
15 01 64 14
Rate this item
(0 votes)