TabTopbar

4/2/64 ประชุมมาตรการและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

04 ก.พ. 2564
53 times

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมมาตรการและการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในสถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 2 อาคารสันตะมารี

4 02 64 1

4 02 64 2

4 02 64 3

4 02 64 4

4 02 64 5

4 02 64 6

4 02 64 7

 

Rate this item
(0 votes)