TabTopbar

10-13/2/64 ความตั้งใจทำของเรา อยากให้เป็นความทรงจำของทุกคน

15 ก.พ. 2564
22 times

วันที่ 10 - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ และคุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา รองผู้อำนวยการและดูแลฝ่ายบริหารทั่วไป นำคณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ทุกแผนก โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ นำคณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ทุกแผนก เร่งดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการเรียนเสริมออนไลน์ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 - ม.6 ในทุกแผนการเรียน และมีความจำเป็นต้องทำให้เสร็จ เพื่อจัดส่งให้ผู้ปกครอง และนักเรียนได้ใช้เรียนควบคู่กับการเรียนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดส่งโดย แฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash Express)

10.11 02 64 1

10.11 02 64 2

10.11 02 64 3

10.11 02 64 4

10.11 02 64 5

10.11 02 64 6

10.11 02 64 7

10.11 02 64 8

10.11 02 64 9

10.11 02 64 10

10.11 02 64 11

10.11 02 64 12

Rate this item
(0 votes)