TabTopbar

18/2/64 โล่รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของประเทศ

18 ก.พ. 2564
53 times

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ     นายอลงกฤต ถาวรไวทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกชาย) จ.นครปฐม ได้รับโล่รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของประเทศ ในโครงการทดสอบวัดความรู้ General English Proficiency Test ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 ในโอกาสนี้คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มิสปิลันญา วงศ์บุญ       ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มิสรัชนี ฤทธิศาสตร์ คุณครูประจำชั้น ม.6/4 และคุณแม่ ร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีกับนักเรียน

18 02 64 1

18 02 64 2

18 02 64 3

18 02 64 4

18 02 64 5

Rate this item
(0 votes)