TabTopbar

19/2/64 ติดตามระบบการประกันคุณภาพภายใน ฝ่ายปฐมวัย

19 ก.พ. 2564
60 times

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการนิเทศและติดตามระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยมีคุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการนิเทศและติดตามระบบการประกันคุณภาพภายใน ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ฝ่ายปฐมวัย

19 02 64 1

19 02 64 2

19 02 64 3

19 02 64 4

19 02 64 5

19 02 64 6

19 02 64 7

19 02 64 8

19 02 64 9

19 02 64 10

19 02 64 11

19 02 64 12

19 02 64 13

Rate this item
(0 votes)