TabTopbar

24/2/64 ประชุมรถรับ – ส่งนักเรียน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

24 ก.พ. 2564
78 times

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมรถร่วมบริการรับ – ส่งนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน   ณ ห้องประชุมนักบุญเปโตร (หอโต)

24 02 64 1

24 02 64 2

24 02 64 3

24 02 64 4

24 02 64 5

24 02 64 6

Rate this item
(0 votes)