TabTopbar

31/3/64 กิจกรรมอำลานักเรียนชั้น ม.6 รุ่นที่ 54/2563

31 มี.ค. 2564
72 times

วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมอำลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 54 ปีการศึกษา 2563ณ ลานเอนกประสงค์อาคารฟรังซิสเซเวียร์

31 03 64 1

31 03 64 2

31 03 64 3

31 03 64 4

31 03 64 5

31 03 64 6

31 03 64 7

31 03 64 8

31 03 64 9

31 03 64 10

31 03 64 11

31 03 64 12

31 03 64 13

31 03 64 14

31 03 64 15

31 03 64 16

31 03 64 17

Rate this item
(0 votes)