TabTopbar

3/4/64 ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ป.1 และแทรกชั้น EP.

03 มี.ค. 2564
64 times

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนก English Programme ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเปโตร

3 04 64 1

3 04 64 2

3 04 64 3

3 04 64 4

3 04 64 5

3 04 64 6

3 04 64 7

3 04 64 8

3 04 64 9

3 04 64 10

3 04 64 11

3 04 64 12

3 04 64 13

3 04 64 14

3 04 64 15

3 04 64 16

 

Rate this item
(0 votes)