Print this page

27/5/64 สาธารณสุขประเมินความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอน 1/2564

27 พ.ค. 2564
136 times

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 พ.จ.อ.องอาจ จรดล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกตรวจประเมินโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ในการเตรียมความพร้อมและมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมเปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยจัดการเรียนการสอนแบบ Online และวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เปิดการเรียนการสอนแบบ On Site คณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสต้อนรับ และอำนวยความสะดวก ในการให้ข้อมูล ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

27 05 64 1

27 05 64 2

27 05 64 3

27 05 64 4

27 05 64 5

27 05 64 6

27 05 64 7

27 05 64 8

27 05 64 9

Rate this item
(0 votes)

Latest from