TabTopbar

10/6/64 JS Ambassadors

10 มิ.ย. 2564
73 times

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. คุณพ่อวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ และทีมงานส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร ให้แนวทางในการวางแผนการประชาสัมพันธ์โรงเรียนผ่านทาง เพจ และ เฟสบุ๊ค ในแผนกต่างๆ ของโรงเรียนยอแซฟ โดยใช้โครงการ JS Ambassadors เพื่อพัฒนาโรงเรียนและสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของทางโรงเรียน ณ ห้องประชุม 1 แผนกหญิง

10 6 64 1

10 6 64 2

10 6 64 3

10 6 64 4

10 6 64 5

Rate this item
(0 votes)