TabTopbar

22/6/64 "เติมเต็มศักยภาพครูวิทยาการคำนวณ" ครั้งที่ 2

23 มิ.ย. 2564
102 times

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น. คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เติมเต็มศักยภาพครูวิทยาการคำนวณ" ครั้งที่ 2 โดยมี นายปกรณ์เกียรติ เจริญวิไลสุข บริษัท PKJ Group Innovation IT จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

22 06 64 1

22 06 64 2

22 06 64 3

22 06 64 4

22 06 64 5

22 06 64 6

22 06 64 7

22 06 64 8

22 06 64 9

22 06 64 10

22 06 64 12

22 06 64 13

22 06 64 14

Rate this item
(0 votes)