TabTopbar

5/8/64 เตรียมความพร้อม "ศูนย์พักคอยนครปฐมอุ่นใจ"

05 ส.ค. 2564
279 times

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ โดยคุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูจิตอาสา และพนักงาน ร่วมกันเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในโรงเรียนเซนต์โยเซฟ อินเตอร์เทคโนโลยี เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม "ศูนย์พักคอยนครปฐมอุ่นใจ" ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 นี้ สำหรับพี่น้องชาวจังหวัดนครปฐมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยทางมิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ ให้การสนับสนุนด้านสถานที่ และได้รับการประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

05 8 64 1

05 8 64 2

05 8 64 3

05 8 64 4

05 8 64 5

 

Rate this item
(0 votes)