TabTopbar

11/8/64 ขอส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

11 ส.ค. 2564
127 times

วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา คุณพ่อวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย รองผู้อำนวยการการ นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม "นครปฐมร่วมใจ ผ่านโควิด-19 ไปด้วยกัน" ในการมอบอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็น สำหรับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สนามและจิตอาสา ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาคารสิริวรปัญญา ขอให้กุศลในการบริจาคของท่านผู้ปกครอง จงบันดาลให้ท่านและครอบครัว สุขภาพแข็งแรง ประสบแต่ความสุข ขอพระเจ้าประทานพระพรอันอุดมมายังครอบครัวตลอดไป ณ คณะวิทยาการจัดการ อาคารโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

11 8 64 1

11 8 64 2

11 8 64 3

11 8 64 4

11 8 64 5

11 8 64 6

11 8 64 7

11 8 64 8

11 8 64 9

11 8 64 10

11 8 64 11

11 8 64 12

11 8 64 13

11 8 64 14

11 8 64 15

Rate this item
(0 votes)