TabTopbar

18/8/64 ความตั้งใจทำของเรา อยากให้เป็นความทรงจำของทุกคน

18 ส.ค. 2564
241 times

วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ นำคณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ทุกแผนก เร่งดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการเรียนเสริมออนไลน์ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 - ม.6 ในทุกแผนการเรียน และมีความจำเป็นต้องทำให้เสร็จ เพื่อจัดส่งให้ผู้ปกครอง และนักเรียนได้ใช้เรียนควบคู่กับการเรียนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดส่งโดย บริษัทเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จำกัด (J&T Express)

18 8 64 1

18 8 64 2

18 8 64 3

18 8 64 4

18 8 64 5

18 8 64 6

18 8 64 7

18 8 64 8

18 8 64 9

18 8 64 10

18 8 64 11

18 8 64 12

Rate this item
(0 votes)