Print this page

19/8/64 ความตั้งใจทำของเรา อยากให้เป็นความทรงจำของทุกคน

19 ส.ค. 2564
255 times

 วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน แผนกชาย นำคณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ทุกแผนก เร่งดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการเรียนเสริมออนไลน์ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 - ม.6 ในทุกแผนการเรียน และมีความจำเป็นต้องทำให้เสร็จ เพื่อจัดส่งให้ผู้ปกครอง และนักเรียนได้ใช้เรียนควบคู่กับการเรียนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดส่งโดย บริษัทเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จำกัด (J&T Express)

19 8 64 1

 

19 8 64 2

19 8 64 3

19 8 64 4

19 8 64 5

19 8 64 6

19 8 64 7

19 8 64 8

19 8 64 9

19 8 64 10

19 8 64 11

19 8 64 12

Rate this item
(0 votes)

Latest from