TabTopbar

11/9/64 รับทุนประพฤติดี มีผลการเรียนดีในจังหวัดนครปฐม

11 ก.ย. 2564
672 times

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564 บาทหลวงวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ส่งมอบทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ซึ่งมอบให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดีในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดอื่นๆ ดังนี้
ช่วงชั้นที่ 1 เด็กหญิงเพียงขวัญ บำรุงประเสริฐ ช่วงชั้นที่ 2 เด็กชายธนภัทร ริ้วบำรุง ช่วงชั้นที่ 3 เด็กหญิงสุธิตา กอสนาน ช่วงชั้นที่ 4 นายเนติณัฎฐ์ โชคชัยพฤกษ์

11 9 64 1

11 9 64 2

11 9 64 3

11 9 64 4

11 9 64 5

11 9 64 6

11 9 64 7

11 9 64 8

11 9 64 9

11 9 64 10

11 9 64 11

Rate this item
(0 votes)