TabTopbar

20/10/2564 กิจกรรมประกอบจังหวะ Cup Song ระดับการศึกษาปฐมวัย

20 ต.ค. 2564
216 times

วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ฝ่ายปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านดนตรี กิจกรรมประกอบจังหวะ Cup Song   ผ่านระบบ Online โดยเป็นกิจกรรมช่วงปิดเทอม ที่เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้สนุกสนานกับการใช้แก้วเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ เด็กได้เรียนรู้เครื่องดนตรีประกอบจังหวะแบบง่าย ได้เรียนรู้ท่าทางประกอบจังหวะพร้อมร้องเพลงโดยใช้แก้ว จากกิจกรรมช่วยพัฒนาเด็กในด้านอารมณ์จิตใจ ที่อ่อนโยน ผ่อนคลาย มีความสุขสนุกกับสิ่งทีได้ทำ ส่งเสริมในเรื่องสมาธิ จดจ่อใส่ใจในสิ่งที่ตนเองกำลังกระทำ

20 10 64 Cup Song 211026 2

20 10 64 Cup Song 211026 3

20 10 64 Cup Song 211026 4

20 10 64 Cup Song 211026 5

20 10 64 Cup Song 211026 6

20 10 64 Cup Song 211026 0


Rate this item
(0 votes)