TabTopbar

2/11/64 เตรียม School Isolation ตามมาตรการเปิดภาคเรียนที่ 2

02 พ.ย. 2564
349 times

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ รับมอบเตียงกระดาษจากทางเจ้าหน้าที่ จ.นครปฐม เพื่อส่งมอบให้แก่โรงเรียนในเครือได้ดำเนินการจัดเตรียม School Isolation ตามมาตรการเปิดภาคเรียนที่ 2 ในสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมมาตรการต่างๆ 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 7 มาตรการเข้มข้น ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ และกำลังยืนเรื่องเพื่อขออนุญาตต่อทางคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัด

2 11 64 1

2 11 64 2

2 11 64 3

2 11 64 4

2 11 64 5

2 11 64 6

2 11 64 7

2 11 64 8

Rate this item
(0 votes)