TabTopbar

10/11/64 สาธารณสุขประเมินความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอน 2/2564

10 พ.ย. 2564
113 times

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายจาตุรนต์ พวงงาม (ปลัดอำเภอสามพราน) พ.จ.อ.องอาจ จรดล (ผู้อำนวยการ รพ.สต.ท่าข้าม) นายชัชวาล กิจเจริญ (กำนัน ต.ท่าข้าม) นายประชุม กิจฉลอง(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6) และทีมงาน ออกตรวจประเมินโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ในการเตรียมความพร้อมและมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมเปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และแบบ Online ระดับอนุบาล ถึง ระดับประถมศึกษา ในโอกาสนี้ คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสต้อนรับ และอำนวยความสะดวก ในการให้ข้อมูล ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 อาคารสันตะมารี

10 11 64 1

10 11 64 2

10 11 64 3

10 11 64 4

10 11 64 5

10 11 64 6

10 11 64 7

10 11 64 8

10 11 64 9

10 11 64 10

10 11 64 11

10 11 64 12

10 11 64 13

10 11 64 14

10 11 64 15

10 11 64 16

Rate this item
(0 votes)