TabTopbar

12/11/64 คณะครู และเจ้าหน้าที่ ปรับแก้ไขเอกสารโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

12 พ.ย. 2564
52 times

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะครู และเจ้าหน้าที่ ปรับแก้ไขเอกสารโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ตามคำแนะนำจากศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนขอบคุณในการให้ความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 อาคารสันตะมารี

12 11 64 1

12 11 64 2

12 11 64 3

12 11 64 4

12 11 64 5

12 11 64 6

12 11 64 7

12 11 64 8

Rate this item
(0 votes)