TabTopbar

14/11/64 ตรวจ ATK นักเรียนหอพักโต

14 พ.ย. 2564
194 times

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะครูหอพักโต เจ้าหน้าที่พยาบาล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ร่วมกับ อสม.อนามัยท่าข้าม สามพราน ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK นักเรียนหอพักโต ตามมาตรการและประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน สำหรับการกลับมาเรียนในรูปแบบ On site ณ โถงอาคารยอห์นปอล ที่ 2

14 11 64 1

14 11 64 2

14 11 64 3

14 11 64 4

14 11 64 5

14 11 64 6

14 11 64 7

14 11 64 8

14 11 64 9

14 11 64 10

14 11 64 11

14 11 64 12

Rate this item
(0 votes)