Print this page

16/11/64 ถ่ายทำซีรีส์ตามติดชีวิต "Teacher idol"

16 พ.ย. 2564
246 times

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 Depa VDO "Teacher idol" The 12 inspiration series - ep.3 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ประจำภาคกลาง จากผลงาน “ระบบเปิดปิดไฟห้องน้ำอัจฉริยะ” ประกอบด้วย มิสศิรินทิพย์ จันทร์สุวรรณ มิสปริญญา พรอนันต์ และมาสเตอร์อังกูร จันทร์ชาวนา ดังนี้
ถ่ายทำซีรีส์ตามติดชีวิต "Teacher idol" ทั้ง 12 โรงเรียน สู่ The 12 inspiration series ถ่ายทอดซีรีส์ที่สร้างแรงบันดาลใจ 12 เรื่องราว
ระหว่างที่สร้างสรรค์ผลงาน จนไปสู่การนำไปใช้จริง โดยที่ Teacher Idol เป็นผู้เล่า และดำเนินเรื่องทั้งหมด
• เล่าเรื่องราวจาก insight ของการเรียนการสอน Coding, STEM และ IoT ที่แตกต่างกันในแต่ละภาค
• สู่การคิดค้น และสร้างสรรค์ผลงานที่บูรณาการ STEM ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์และ IoT เพื่อตอบโจทย์พื้นที่ แก้ไขปัญหาชีวิต เศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่ง
แวดล้อม ของ 12 โรงเรียน Teacher Idol ที่ได้รับการคัดเลือก
• จนผลิตเป็นผลงานที่ใช้ได้จริง นำไปใช้จริงในโรงเรียน
• พร้อมแนวทางการสร้างแรงบันดาลใจให้ครูทั่วประเทศได้เป็นแนวทางตัวอย่างของการพัฒนาตน

16 11 64 1

16 11 64 2

16 11 64 3

16 11 64 4

16 11 64 5

16 11 64 6

16 11 64 7

 

16 11 64 9

16 11 64 10

16 11 64 11

16 11 64 12

Rate this item
(0 votes)

Latest from