TabTopbar

17/11/64 นักเรียน ป.6 อายุ 12 ปี ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1

17 พ.ย. 2564
434 times

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (เวลา 11.30 น.) คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกชาย) คุณพ่อวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนแผนกหญิง นำฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ได้ประสานอำนวยความสะดวกให้กับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ในการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรค (COVID-19) – ไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน ป.6 อายุ 12 ปี เข็มที่ 1 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนของโรงเรียน ในโอกาสนี้ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ทุกคน ขอให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ที่อำนวยความสะดวกการฉีดวัคซีนเป็นอย่างดี รวมทั้งคณะกรรมการนักเรียนและสภานักเรียน ท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนที่มีส่วนให้การฉีดวัคซีนในวันนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและราบรื่น ขอบคุณมากๆ มา ณ โอกาสนี้ และขอท่านนักบุญยอแซฟองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนวิงวอนขอเพื่อให้ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตลอดไป ณ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

17 11 64 1

17 11 64 2

17 11 64 3

17 11 64 4

17 11 64 5

17 11 64 6

17 11 64 7

17 11 64 8

17 11 64 9

17 11 64 10

17 11 64 11

17 11 64 12

17 11 64 13

17 11 64 14

17 11 64 15

17 11 64 16

17 11 64 17

 

Rate this item
(0 votes)