TabTopbar

18/11/64 นักเรียน ม.2 และอื่นๆ ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2

18 พ.ย. 2564
107 times

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (เวลา 11.30 น.) คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกชาย) คุณพ่อวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนแผนกหญิง นำฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ได้ประสานอำนวยความสะดวกให้กับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ในการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรค (COVID-19) – ไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน ม.2 และอื่นๆ เข็มที่ 2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนของโรงเรียน ในโอกาสนี้ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ทุกคน ขอให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ที่อำนวยความสะดวกการฉีดวัคซีนเป็นอย่างดี รวมทั้งคณะกรรมการนักเรียนและสภานักเรียน ท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนที่มีส่วนให้การฉีดวัคซีนในวันนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและราบรื่น ขอบคุณมากๆ มา ณ โอกาสนี้ และขอท่านนักบุญยอแซฟองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนวิงวอนขอเพื่อให้ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตลอดไป ณ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

18 11 64 1

18 11 64 2

18 11 64 3

18 11 64 4

18 11 64 5

18 11 64 6

18 11 64 7

18 11 64 8

18 11 64 9

18 11 64 10

18 11 64 11

18 11 64 12

18 11 64 13

18 11 64 14

18 11 64 15

18 11 64 16

18 11 64 17

18 11 64 18

 

Rate this item
(0 votes)