TabTopbar

24/11/64 "กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน" ระดับปฐมวัย

24 พ.ย. 2564
604 times

วันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยจัดให้เด็กส่ง CLIP VDO การอ่านนิทานที่ตนเองชื่นชอบ มานำเสนอและโชว์กัน โดยทางโรงเรียนได้จัดเผยแพร่ผ่านทาง Face Book ของโรงเรียนเพื่อเสริมศักยภาพ ด้านการอ่านของเด็ก ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่น

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rate this item
(0 votes)