TabTopbar

28/11/64 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

28 พ.ย. 2564
191 times

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (เวลา 09.00 – 11.00 น.) ฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักเรียน โดยงานแนะแนว จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุม Online ระบบ Microsoft Teams โดยมี บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ชี้แจงนโยบายในการดูแลนักเรียน และ คุณครูปิลันญา วงศ์บุญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ชี้แจงและแนะนำแผนการเรียน

28 11 64 1

28 11 64 2

28 11 64 3

28 11 64 4

28 11 64 5

28 11 64 6

28 11 64 7

28 11 64 8

Rate this item
(0 votes)