TabTopbar

29/11/64 ดร.สายสุนีย์ กอสนาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำงบประมาณและแผนปฏิบัติการ์ประจำปี 2565

29 พ.ย. 2564
205 times

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (เวลา 13.00 – 16.00 น.) ดร.สายสุนีย์ กอสนาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำงบประมาณและแผนปฏิบัติการ์ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมนักบุญยอห์น ที่ 23 (ทางเชื่อม) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

29 11 64 1

29 11 64 2

29 11 64 3

29 11 64 4

29 11 64 5

29 11 64 6

29 11 64 7

29 11 64 8

29 11 64 9

29 11 64 10

29 11 64 11

29 11 64 12

29 11 64 13

29 11 64 14

29 11 64 15

29 11 64 16

29 11 64 17

29 11 64 18

29 11 64 19

29 11 64 20

29 11 64 21

Rate this item
(0 votes)