TabTopbar

30/11/64 ประชุมพนักงานขับรถและผู้ดูแลรถร่วมรับ-ส่งนักเรียน

30 พ.ย. 2564
65 times

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ประชุมพนักงานขับรถและผู้ดูแลรถร่วมรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ณ ห้องประชุมนักบุญยอห์นปอลที่ 2 และตรวจ ATK ณ ห้องประชุมบ้านสวน หลังจากนั้นพนักงานขับรถนำรถตู้ไปรับการพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกหญิง เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนในการใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

30 11 64 1

30 11 64 2

30 11 64 3

30 11 64 4

30 11 64 5

30 11 64 6

30 11 64 7

30 11 64 8

30 11 64 9

30 11 64 10

30 11 64 11

30 11 64 12

30 11 64 13

Rate this item
(0 votes)