TabTopbar

1/12/64 นักเรียน ม.1 ฉีดวัคซีน (COVID-19)–Pfizer เข็มที่ 2

01 ธ.ค. 2564
71 times

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (เวลา 12.00 น.) คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกชาย) คุณพ่อวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนแผนกหญิง นำฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ได้ประสานอำนวยความสะดวกให้กับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ในการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรค (COVID-19) – ไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน ม.1 เข็มที่ 2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนของโรงเรียน ในโอกาสนี้ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ทุกคน ขอให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ที่อำนวยความสะดวกการฉีดวัคซีนเป็นอย่างดี รวมทั้งคณะกรรมการนักเรียนและสภานักเรียน ท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนที่มีส่วนให้การฉีดวัคซีนในวันนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและราบรื่น ขอบคุณมากๆ มา ณ โอกาสนี้ และขอท่านนักบุญยอแซฟองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนวิงวอนขอเพื่อให้ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตลอดไป ณ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

1 12 64 1

1 12 64 2

1 12 64 3

1 12 64 4

1 12 64 5

1 12 64 6

1 12 64 7

1 12 64 8

1 12 64 9

1 12 64 10

1 12 64 11

1 12 64 12

1 12 64 13

1 12 64 14

 

Rate this item
(0 votes)