TabTopbar

2/12/64 คุณ ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย และคุณเอ็มสุรศักดิ์ ปัญญาบริบูรณ์ เจ้าหน้าที่จากสมาคมพระคริสตธรรมไทยได้มามอบเกียรติบัตรให้กำลังใจ เด็กชายต้นน้ำ วิยะพัฒน์ ชั้น ม.2/1

02 ธ.ค. 2564
413 times

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คุณ ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย และคุณเอ็มสุรศักดิ์ ปัญญาบริบูรณ์ เจ้าหน้าที่จากสมาคมพระคริสตธรรมไทยได้มามอบเกียรติบัตรให้กำลังใจ เด็กชายต้นน้ำ วิยะพัฒน์ ชั้น ม.2/1 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม ที่เข้าร่วมการแข่งขันพระคัมภีร์ ออนไลน์ "ดาเนียล" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และมอบเกียรติบัตรให้กับมิสเมทินี สุพรรณพยัคฆ์ ผู้ประสานงานที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน โดยมี บาทหลวงวิทยา ลัดลอย อธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ มาสเตอร์นิพนธ์ สมบูรณ์พูลเพิ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยฝายจิตตาภิบาลและคณะครูเข้าร่วมเป็นกำลังใจให้กับ “น้องต้นน้ำ” ในครั้งนี้

2 11 64 1

2 11 64 2

2 11 64 3

2 11 64 4

2 11 64 5

2 11 64 6

2 11 64 7

2 11 64 8

2 11 64 9

2 11 64 10

Rate this item
(0 votes)