Print this page

2/12/64 ฉลองศาสนนามพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์

02 ธ.ค. 2564
222 times

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.30 น. ฉลองศาสนนามพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ในโอกาสนี้ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาพระคาร์ดินัลให้แก่นักเรียนที่เรียนดีและประพฤติดี โดยมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ โรงเรียนอันนาลัย มีบรรดาพระสงฆ์ นักบวช สามเณรยอแซฟ และ ตัวแทนสภาภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ ศาลาไมเกิ้ล บ้านผู้หว่าน

2 12 64 1

2 12 64 2

2 12 64 3

2 12 64 4

2 12 64 5

2 12 64 6

2 12 64 7

2 12 64 8

2 12 64 9

2 12 64 10

2 12 64 11

2 12 64 12

Rate this item
(0 votes)

Latest from