TabTopbar

3/12/64 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9

03 ธ.ค. 2564
496 times

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดวจนพิธีกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้องประชุมบ้านสวนยอแซฟ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ดังนี้
***คุณพ่อวิทยา ลัดลอย อธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ และผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานวจนพิธีกรรม
***ผู้แทนนักเรียน ผู้แทนคณะครู คณะผู้บริหาร คณะพระสงฆ์ เข้าร่วมพิธี และวางพานพุ่มดอกไม้
***คุณพ่อวิทยา ลัดลอย ประธานในพิธี วางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

3 12 64 1

3 12 64 2

3 12 64 3

3 12 64 4

3 12 64 5

3 12 64 6

3 12 64 7

3 12 64 8

3 12 64 9

3 12 64 10

3 12 64 11

3 12 64 12

3 12 64 13

3 12 64 14

3 12 64 15

3 12 64 16

3 12 64 17

3 12 64 18

3 12 64 19

3 12 64 20

3 12 64 21

3 12 64 22

3 12 64 23

Rate this item
(0 votes)