TabTopbar

16/12/63 พิธีไหว้ครู “แผนการเรียนระดับมัธยมศึกษา”

16 ธ.ค. 2564
145 times

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (เวลา08.00 – 08.30 น.และ10.40 – 11.20 น.) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย จัดพิธีไหว้ครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ณ ห้องเรียนของตนเอง ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในโอกาส “พิธีไหว้ครู” ผ่านระบบออนไลน์

16 12 64 1

16 12 64 2

16 12 64 3

16 12 64 4

16 12 64 5

16 12 64 6

16 12 64 7

16 12 64 8

16 12 64 9

16 12 64 10

16 12 64 11

16 12 64 12

16 12 64 13

16 12 64 14

16 12 64 15

16 12 64 16

16 12 64 17

16 12 64 18

Rate this item
(0 votes)