TabTopbar

23/12/64 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริสตสมภพ

23 ธ.ค. 2564
212 times

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริสตสมภพ โดยมี คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธาน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ณ หอประชุม อาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2
*** สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 ร่วมพิธี Online ผ่านระบบ Facebook live ของโรงเรียน ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

23 12 64 1

23 12 64 2

23 12 64 3

23 12 64 4

23 12 64 5

23 12 64 6

23 12 64 7

23 12 64 8

23 12 64 9

23 12 64 10

23 12 64 11

23 12 64 12

23 12 64 13

23 12 64 14

23 12 64 15

23 12 64 16

23 12 64 17

23 12 64 18

23 12 64 19

23 12 64 20

23 12 64 21

 

Rate this item
(1 Vote)