TabTopbar

8-9/1/65 Happy Children's Day 2565

09 ม.ค. 2565
23 times

Happy Children's Day 2565 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมวันเด็ก ในวันที่ 8-9 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. และ เวลา 17.00 น. ตามลำดับ รับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมวันเด็ก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา (CentralPlaza Salaya) บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค LIVE ของโรงเรียน พร้อมลุ้นรับของขวัญวันเด็ก

8 1 65 1

8 1 65 2

8 1 65 3

8 1 65 4

8 1 65 5

8 1 65 6

8 1 65 7

8 1 65 8

8 1 65 9

8 1 65 10

8 1 65 11

8 1 65 12

8 1 65 13

8 1 65 14

8 1 65 15

Rate this item
(0 votes)