TabTopbar

18/1/65 ตรวจ Antigen Test Kit ( ATK) ม.5-6

18 ม.ค. 2565
428 times

วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดการตรวจคัดกรองเบื้องต้นการติดเชื้อโควิด 19 ในโรงเรียน ด้วยวิธี Antigen Test Kit ( ATK) ให้กับนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนตามปกติ (ON-SITE) ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 ตามมาตรการการเฝ้าระวังในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 264 คน ผลเป็นลบทั้งหมด ทางโรงเรียนขอบคุณในการให้ความร่วมมือในครั้งนี้

18 1 65 1

18 1 65 2

18 1 65 3

18 1 65 4

18 1 65 5

18 1 65 6

18 1 65 7

18 1 65 8

18 1 65 9

18 1 65 10

18 1 65 11

18 1 65 12

18 1 65 13

Rate this item
(0 votes)